Teacher Support Network

The helpline dedicated to school teachers and staff in FE and HE

News

Thursday 30 July 2015

Following the DfE’s release of national statistics on the number of permanent and fixed-period exclusions in England 2013-2014, Julian Stanley, Group Chief Executive of Teacher Support Network, Recourse and Worklife Support comments:

Wednesday 15 July 2015

Mae ymchwil[1] a gomisiynwyd gan y Rhwydwaith Cymorth i Athrawon, sef mudiad di-elw sydd wedi ymrwymo i les athrawon a staff yn y sectorau AB ac AU, yn rhybuddio o’r hyn mae’r elusen yn ei alw yn ‘ecsodws profiad’ yn y sector addysg, wrth i 34% o holl athrawon gynllunio i adael y proffesiwn ymhen 1-5 mlynedd, gyda 54% ohonyn nhw’n ymddeol. 

Wednesday 15 July 2015

New research[1] commissioned by the Teacher Support Network, a not for profit dedicated to school teachers and all staff in FE and HE, is warning of what the charity is calling an ‘experience exodus’ in the education sector, as 34% of all teachers plan to leave the profession in 1- 5 years’ time, 54% of whom will do so to retire.

Thursday 11 June 2015

Julian Stanley, Chief Executive of Teacher Support Network, has responded to news that a teacher has been stabbed in Bradford.

Thursday 28 May 2015
Filed under: Blog Cymru Policy Polisi Wales

Mae unrhyw flog sy’n honni ei fod yn gallu dweud yr hyn mae Araith y Frenhines yn ei olygu i chi yn sothach.

Friday 24 April 2015
Filed under: Cymru Wales

Rydym wedi cyrraedd y cyfnod olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol ac mae angen eich help arnom i gael y pleidiau gwleidyddol i gefnogi ein Maniffesto Addysg. Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i’n helpu i ledaenu’r gair.